fe6196b5ac2b49aede0f50b8f4c87354.png

החזון

העוגנפלסט שמה לה למטרה לפתח, לייצר ולספק מוצרי ויניל ואקריל המתקדמים ביותר ובאיכות הגבוהה ביותר לתחומי הבנייה, התעשייה, והביטחון.
החברה שמה את הלקוח במרכז ורואה עצמה מחויבת לספק לו את המוצרים האיכותיים ביותר בהתאמה אישית כדי להבטיח מענה מיטבי לצרכיו הייחודיים. 

מדיניות איכות, בטיחות, גיהות וסביבה ואנרגיה

הארגון , הנהלת  החברה וכל עובדיה מחוייבים:

  • להבטיח מקום עבודה בטוח ובריא לכל עובדיה ולעובדים מטעם (קבלני משנה, טכנאי שירות וכו') , על מנת למנוע תאונות כמעט תאונות ואירועים סביבתיים כמו כן לפעול למניעת זיהום סביבתי ולהתייעלות בתחום האנרגיה.
  • לעסוק בשיפור מתמיד והתייעלות מתמשכת תוך בדיקת אפקטיביות של הפעולות, הפעילויות והתהליכים הפנימיים, של מערכות האיכות , הבטיחות וגיהות , איכות הסביבה והאנרגיה לצורך מימוש המטרות והיעדים של החברה בתחומים השונים.
  • לשאוף לכך שכל עובד נוטל אחריות לחלקו בתהליך, וכל מנהל אחראי לאיכות עבודתם של הכפופים לו וכן, להיבטי הבטיחות, גיהות , איה"ס ואנרגיה הרלוונטיים.
  • לספק מוצרים אשר בעקביות ובהתמדה עונים על הצרכים, הציפיות ושביעות רצונם של כל לקוחותינו.
  • החברה בוחרת ספקים המקיימים מדיניות איכות, בטיחות , גיהות , איכות הסביבה ואנרגיה התואמת את דרישותיה, במטרה לבנות מערכת ספקים מאושרים ומוסמכים תוך חתירה לשיפור מתמיד.
  • לקיים ולתחזק מערכת לניהול איכות , בג"ס ואנרגיה לפי דרישות ISO 9001:2008 , ISO 14001, OHSAS 18001 ו- ISO 50001 .
  • לקיים כל דרישות החוק , התקנות ונוספות.