e5c072171a8cbb8b48554d479f303931.png

יריעות לאיטום גגות

אטים (P.V.C)

אטים היא יריעת P.V.C המהווה פתרון אידיאלי לאיטום גגות.

תכונות:  

  • אטימות מוחלטת להיקוות מים כתוצאה משיפועים מתונים בגגות.
  • עמידות בתנאי מזג אוויר
  • עמידות בבעירה
  • עמידות בפני מיקרואורגניזמים
  • יכולת הלחמתיות מצוינת המאפשרת תיקונים גם לאחר שנים רבות של שימוש
  • החזר אור קרני השמש המפחית את התחממות הגג - שימוש בטכנולוגיית ה- Color ShieldTM , אידיאלית ליישומים סולאריים.
  • גמישות, חוזק מכני גבוה ויציבות ממדית
  • אסתטיות - אספקה במגוון צבעים לפי דרישה

יריעת אטים 13G הינה בעלת תו תקן ישראלי לפי דרישות התקן 1430 חלק 1. 
אטים 13G בעלת עמידות משופרת בבעירה בהתאם לתקן ישראלי 755.

אטים מתאימה למגוון סוגי גגות, לרבות גגות פח קלים, גגות עץ OSB וגגות בטון. אטים מתאימה לגגות מתצורות שונות :גג שטוח, משופע, קשתי או כיפתי. יריעות אטים קיימות בעוביים שונים ובגוונים שונים, לפי בחירת המזמין.

אטים מתאימה למגוון סוגי גגות, לרבות גגות פח קלים, גגות עץ OSB וגגות בטון.
אטים מתאימה לגגות מתצורות שונות :גג שטוח, משופע, קשתי או כיפתי.
יריעות אטים קיימות בעוביים שונים ובגוונים שונים, לפי בחירת המזמין.


אחריות החברה לאטימות היריעות למשך 10 שנים.


אטים (
P.V.C) לאיטום גגות Heavy Duty  

יריעות אטים צ'יינה פלקס ואטים 25G בעלות עמידות גבוהה מאוד בשחיקה ולכן מתאימות לאיטום מרפסות, משטחי דריכה ושבילי דריכה.