7f52b67f6592ba867719d75d09d26c66.png

אחסון גרעינים

העוגנפלסט מציעה מגוון יריעות  P.V.C לאחסנה יבשה לחקלאות ולצרכים אחרים.

בחקלאות משתמשים במוצרי העוגנפלסט למגוון פתרונות אחסון זרעים חדשניים. אחסון יבש יוצר סביבה אנאירובית המונעת התפתחות מיקרואורגניזמים. כך מתאפשר שימוש בחומרי הדברה ירוקה.