fe6196b5ac2b49aede0f50b8f4c87354.png

אבטחת איכות

כדי לספק מוצרים בעלי איכות ואמינות עקבית, העוגנפלסט מנהיגה נהלים ופרוטוקולים מחמירים לאבטחת איכות
כחלק ממערכת ניהול האיכות, הבטיחות והסביבה הכוללת שלה (בג"ס).

החברה קיבלה מספר הסמכות ותעודות המעידות על איכות מוצריה,
ביניהן: ISO 9001 (2008), ISO 14001 OHSAS 18001, ISO
50001 DIN, SKZ, B.B.A., CE, ISI, CSTB, FM,  ו- RAL-GZ 716/1.

 
העוגנפלסט עובדת אך ורק עם ספקים העומדים בתקני האיכות המחמירים שלה, כחלק ממאמצי החברה המתמידים
לשמור על איכות גבוהה בכל היבטי קדם הייצור, הייצור וגימור המוצר, ולהבטיח מצוינות ואמינות של מוצריה ושירותיה ללקוחותיה.